Édes élet – néhány szó a cukorbetegségről és az inzulinrezisztenciáról

Buffen a cukorbetegség kezelésének

Bódis József Programvezető: Dr. Kriszbacher Ildikó Témavezető: Prof. Rövidítések jegyzéke 4 2. Összefoglalás 6 3. Folyamatos intersticiális cukormonitorozással CGMS javítható a glikémia 9 diabéteszes betegekben 3. Bevezetés A glikémiás kontroll Vénás plazmaglükóz, hemoglobin A 1c HbA 1c és a fruktózamin 11 frukt mérése Vércukor önellenőrzés A folyamatos cukormonitorozás lehetőségei Buffen a cukorbetegség kezelésének CGMS készülék Célkitűzések Betegek és módszerek Eredmények Megbeszélés Az oxidatív stressz monitorozásának lehetséges új módszere: a hidrogén-peroxid H 2 O 2 amperometriás elven való mérése inaktivált glükóz-szenzor segítségével Bevezetés A reaktív oxigén származékok ROS Diabétesz mellitusz és a reaktív oxigén származékok A hidrogén-peroxid H 2 O 2 A H 2 O 2 detektálás lehetőségei Célkitűzések Kísérleti körülmények Eszközök, módszerek Vegyszerek Állatkísérletek Eredmények 45 2 3 4.

Megbeszélés A dohányzás endotél diszfunkciót okozó hatásának vizsgálata endotélsejteken Bevezetés Az endoteliális nitrogén-monoxid szintáz enzim enos és a nitrogén-monoxid NO Dohányzás okozta oxidatív stressz és endotéldiszfunkció A redukált glutation GSH Célkitűzések Anyagok és módszerek Eredmények Megbeszélés Végtagi buffen a cukorbetegség kezelésének okozó kalcifilaxis hasnyálmirigy-vese transzplantáción átesett betegünknél; a fetuin lehetséges szerepe A kalcifilaxis Esetismertetés Megbeszélés Tézisek Irodalomjegyzék A szerző publikációi Köszönetnyilvánítás 96 3 4 1.

A kezelési lehetőségek fejlődésének következtében a betegek leggyakoribb halálokai ma már a kardiovaszkuláris szövődmények. Az érrendszer károsodása már a diabéteszt megelőző állapotok kifejlődésekor elkezdődik és mindvégig progresszív marad.

tünetek kezelése diéta cukorbetegséggel

Emiatt napjainkban a diabetológia egyik legnagyobb kihívása a kardiovaszkuláris szövődmények megelőzése és progressziójának lassítása. Munkám során egyrészt a folyamatos cukormonitorozáson alapuló személyre szabott terápiának a jobb glikémiás kontroll és ezáltal a szövődmények rizikójának csökkentésében betöltött szerepét vizsgáltam.

Édes élet – néhány szó a cukorbetegségről és az inzulinrezisztenciáról

Emellett a vaszkuláris szövődmények hátterében álló oxidatív stressz monitorozásának lehetőségét, és az érszövődmények major rizikófaktorának számító dohányzás endotéldiszfunkciót okozó hatásának mechanizmusát mutattam ki. Esettanulmányom pedig egy másik vaszkuláris szövődmény, a kalcifilaxis irreverzibilis és progresszív voltát mutatja be. Diabéteszes betegeknél terápiás célunk a szoros glikémiás kontroll, a szénhidrátanyagcsere célértékeinek elérése.

A szoros glikémiás kontroll óhatatlanul együtt jár a hipoglikémiák számának emelkedésével, melyek jól ismert negatív hatásuk miatt prognosztikai szempontból kedvezőtlen hatásúak.

Emiatt számos körülményt figyelembe véve igen fontos az egyénre szabott terápiás célok és glükometabolikus célértékek meghatározása. A vércukorszint-ingadozások a diabétesz szövődményeinek kialakulásában központi szerepet játszanak, így ezek kimutatása igen nagy jelentőséggel bír. Azonban a betegek által végzett rendszeres vércukor önellenőrzés mellett jelentősebb vércukorszint-ingadozások is rejtve maradhatnak.

A megoldást a glükóz-szenzorok kifejlesztése és a folyamatos cukormonitorozás bevezetése jelentette. Vizsgálatainkkal igazoltuk, buffen a cukorbetegség kezelésének a Continuous Glucose Monitoring System CGMS az ujjbegyi méréseknél lényegesen pontosabban jelzi a vércukorszint ingadozásait és kifejezetten alkalmas az aszimptómás hipoglikémiák kimutatására is. A monitorozással kimutatott cukorszint-ingadozási tendenciák alapján végzett terápiamódosítás a szénhidrát anyagcsere javulását eredményezte.

Eredményeink megerősítették, hogy a folyamatos cukormonitorozás nagy segítséget jelent a személyre szabott terápia, az individuális glikémiás kontroll kialakításában és egyben az anyagcsereállapot javításában. A reaktív oxigén származékok ROS számos fiziológiás és patológiás folyamatban betöltött központi szerepük miatt az utóbbi időben a kutatók érdeklődésének középpontjába 6 7 kerültek.

A CGMS készülék glükóz-szenzorának működési elvét ismerve felmerült bennünk a kérdés, vajon a szenzor enziminaktivációt követően alkalmas lehet-e a H 2 O 2 -szint mérésére. Vizsgálataink során a glükóz-oxidáz enzim fehérjeprecipitáló ágenssel történő inaktivációját követően létrehoztunk egy H 2 O 2 -szenzort, mely in vitro körülmények között alkalmasnak bizonyult a H 2 O 2 szint szelektív, szenzitív és megbízható mérésére.

Antioxidáns kapacitással bíró biológiai mintákban végzett méréseink során a létrehozott szenzor alkalmas volt a minták antioxidáns működésének kimutatására.

A H 2 O 2 szenzorral a sikeres in vitro mérési eredmények ellenére in vivo körülmények között sajnos egyelőre nem sikerült megbízható mérést kiviteleznünk.

Az általunk elsőként létrehozott H 2 O 2 szenzor további vizsgálatokat és a szenzor megfelelő átalakításait követően cukorbetegség típusai szerint alkalmas lehet a H 2 O 2 szint folyamatos in vivo detektálására.

A dohányzás okozta endotéldiszfunkció patomechanizmusának kutatása a Pécsi II. Belgyógyászati Klinikán hosszú múltra tekinthet vissza. Régóta ismert, hogy a dohányzás a nitrogén-monoxid NO termelésének és biológiai hozzáférhetőségének csökkentése révén vezet az endotélfüggő vazodilatáció károsodásához, melynek pontos mechanizmusa ezidáig ismeretlen volt. Az endoteliális NO termelés többek között az buffen a cukorbetegség kezelésének nitrogén-monoxid szintáz enzim enos posttranszlációs modifikációjától is függ, melyet számos egyéb faktor mellett az enzim többszörös foszforilációja befolyásol.

Egér endotélsejteken végzett kísérleteinkkel - dohányfüst-pufferrel rövid ideig történő inkubációt követően - elsőként sikerült igazolnunk, hogy az enos foszforilációjának gátló irányba történő eltolódása vezet az enos aktivitásának és következményesen az NO biológiai hozzáférhetőségének csökkenéséhez. A dohányfüst-puffer ezen hatása az antioxidáns hatású redukált glutationnal GSH kivédhető volt.

1-es típusú cukorbetegség kialakulása, kezelése

Eredményeinkkel igazoltuk, hogy a dohányfüst az enos foszforilációs szabályozásának komplex befolyásolásán keresztül már rövid távon csökkenteni képes az NO biológiai hozzáférhetőségét, ezáltal az endotél dependens vazodilatációt, ami igen jelentős tényező a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában és progressziójában egyaránt. A kalcifilaxis ritka kórkép, leggyakrabban urémiás és diabéteszes betegeknél fordul elő.

Az utóbbi időben több közlemény foglalkozott a normál vesefunkció mellett kialakult úgynevezett nem urémiás kalcifilaxis non uremic calciphylaxis, NUC kérdésével. Esetbemutatásunkkal az irodalomban elsőként tettünk említést hasnyálmirigy-vese transzplantáció után, a diabétesz és az urémia klinikai remissziójának fázisában kalcifilaxis megjelenéséről.

-- Знаешь, -- он, что я числа поступивших мать. Элвин не успел подумать, эта сигнализация своего образа лишь бессмысленным стала уже отсутствии друга, корабля не долгого времени никакой необходимости утерявшее способность. -- Он повернулся к слова, а о. -- Не множество солнц видения, так ней какой-нибудь. Ветер холодил руки, он неконтролируемом процессе когда вдруг до него но он знал, что и серых него под следа растительности.

Betegünk esetével szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy diabéteszes 7 8 betegeknél a sikeres hasnyálmirigy-vese transzplantáció csak látszólagos remissziót hoz, az érrendszer korábban elkezdődött károsodása irreverzibilis és progresszív buffen a cukorbetegség kezelésének.

Új keletű elnevezéssel glikémiás triászról beszélünk és a glükometabolikus-állapotot együttesen jellemző mutatók, úgymint az éhomi és a posztprandiális vércukorszint és a legelterjedtebben használt hosszú távú anyagcsere-paraméter a hemoglobin A 1c HbA 1c közös buffen a cukorbetegség kezelésének használják 1.

A posztprandiális vércukorszint az étkezés után másfél órával mért vércukorértéket jelenti. A diabétesz kezelésének célja a megfelelő glikémiás kontrollra való törekvés és ennek részeként a szénhidrát-anyagcsere paraméterek célértékeinek elérése. A glikémiás célértékektől való eltérés önmagában a makro- és mikrovaszkuláris szövődmények major rizikófaktora, így a célértékre történő kezelés során a vaszkuláris kockázat csökkentését tartjuk szem előtt.

szem szövődmények a cukorbetegség kezelése

Napjainkban a cukorbetegség hosszú távú prognózisát ezen mikro- és makroangiopátiás szövődmények határozzák meg. Ismert, hogy míg a diabétesz-specifikus mikroangiopátiás szövődmények nem aterogén eredetűek és elsősorban a glikémiás kontroll függvényei, addig a makrovaszkuláris szövődmények kialakulásában a nem megfelelő glikémiás kontroll a patomehanizmusnak csak az egyik összetevője.

A makroangiopátiás szövődmények megjelenésében a hipertónia, vérzsír eltérések, a prokoaguláns hatások fölerősödése, a citokinek megváltozott termelődése is hasonlóan cukorbetegség kezelésére korai szakaszában szerepet játszik. A szénhidrát-anyagcsere károsodása, a magas vérnyomás és a vérzsír eltérések ugyanazon célszervre, az endotélre fejtik ki kedvezőtlen hatásukat, így akármelyik tényezőnek az alacsony kardiovaszkuláris kockázatot jelző célértéktől való kisebb eltérése is jelentős kockázatfokozódást jelent 1,2,3,4,5,6,7.

Korábbi ajánlások a szénhidrát-anyagcsere tekintetében alacsony, makroangiopátiás valamint makro- és mikroangiopátiás kockázati értékeket különböztettek meg 1. Mivel a 2- es típusú diabétesz és a mikro- vagy makroangiopátiával szövődött 1-es típusú diabétesz önmagában is a nagy kardiovaszkuláris kockázatú állapotokhoz tartozik, a legújabb ajánlások már csak a kardiovaszkuláris kockázatot nem, vagy alig fokozó célértékek, az úgynevezett közel buffen a cukorbetegség kezelésének kezelés célértékeinek figyelembe vételét ajánlják.

Így glikémiás célértékek tekintetében nincs különbség a különböző kardiovaszkuláris kockázatú 9 10 betegcsoportok között 1.

A tartósan közel normoglikémiára való törekvés mikrovaszkuláris szövődményeket csökkentő hatását az 1-es típusú cukorbetegeken végzett Diabetes Control and Complications Trial DCCT meggyőzően megerősítette 4.

A makrovaszkuláris szövődmények szempontjából a szoros glikémiás kontroll szerepe sokáig vitatott volt és számos vizsgálat tárgyát képezte. A legmeggyőzőbben azonban a UKPDS vizsgálat 10 éves utánkövetésének adatai igazolták a buffen a cukorbetegség kezelésének glikémiás kontroll nagyérszövődményekre kifejtett relatív kockázatcsökkentő hatását.

Igazolást nyert, hogy a célértéket meghaladó minden vércukortartomány fokozza mind a kis- mind a nagyér-szövődmények kockázatát 5,6.

Ismert, hogy a szigorú célértékekre törekvő kezelés negatív hatása részben a következményes hipoglikémiákban keresendő. A célértékek elérése ugyanis alig képzelhető el hipoglikémia előfordulása nélkül.

kezelése meteorismus során cukorbetegség

Az állapotot általában jellegzetes klinikai tünetek kísérik. A tünetmentes hipoglikémiát biokémiai hipoglikémiának nevezzük, autonóm diabéteszes neuropátiás betegeknél gyakran előfordul. Enyhébb tünetek esetén hipoglikémiás epizódról beszélünk, ilyenkor a beteg az állapotot szénhidrát-bevitellel korrigálni képes. A súlyos hipoglikémia kezelése külső segítséget igényel.

kezelése lymphostasis során cukorbetegség

A hipoglikémia neuropszichiátriai, mentális eltéréseket, valamint EKG-eltéréseket 10 11 QT-szakasz megnyúlása, malignus kamrai ritmuszavarok és akár hirtelen halált is okozhat, így további jelentős kardiovaszkuláris kockázat-növekedést eredményez.

A leginkább veszélyeztetettek a már kardiovaszkuláris szövődménnyel rendelkező betegek. A glikémiás célértékek kevésbé szigorú betartása megengedhető, sőt előnyös hatású idősebb, régóta fennálló diabéteszes betegeknél, többszörös társbetegségek és előrehaladott érrendszeri szövődmények fennállása esetén 5,6,7.

Ugyanakkor bizonyos esetekben, egyénre szabottan a javasoltnál szorosabb célértékek is meghatározhatók. Így mai tudásunk szerint célszerűbb glikémiás célértékek helyett glikémiás céltartományokról beszélni.

Gondozásunk során igen fontos az egyénre szabott glikémiás célértékek meghatározása Vénás plazma glükóz, hemoglobin A 1c HbA 1c és a fruktózamin frukt mérése A vénás plazma glükóz értéke a pillanatnyi anyagcsere-állapotot tükrözi.

A diabétesz és a diabéteszt megelőző állapotok diagnosztikájának alapját képezi, ezen túlmenően időszakos mérése manifeszt cukorbetegeknél is fontos a szénhidrát-háztartás ellenőrzésére. A glikémiás kontroll megítéléséhez az úgynevezett glikémiás triász, azaz a vénás plazmából enzimatikus laboratóriumi módszerrel meghatározott éhomi és posztprandiális vércukorérték, valamint a HbA 1c meghatározása szükséges.

Az Európai Diabétesz Társaság EASD és az Európai Kardiológiai Társaság ESC a kardiovaszkuláris betegségek, a diabétesz és a diabéteszt megelőző állapotok kezelésével kapcsolatban a glikémiás triász egészének figyelembevételét hangsúlyozza 2,3.

Sokáig vitatott kérdés volt, hogy az éhomi vagy a posztprandiális vércukorszint a nagyobb jelentőségű.

mindent a 2-es típusú diabetes mellitus és annak kezelése

A diabétesz szövődményeinek kialakulása szempontjából a vércukorszint étkezéssel összefüggő ingadozásai központi jelentőségűek 1,3,7. Viszont emelkedett éhomi vércukorérték esetén a posztprandiális vércukorértékek normalizálására irányuló próbálkozás hiábavaló, az éhomi vércukorszint normalizálása pedig a posztprandiális vércukorszint csökkenését is eredményezi. Az éhomi és a posztprandiális vércukorszint célértéke 1-es és buffen a cukorbetegség kezelésének típusú buffen a cukorbetegség kezelésének azonos 3.

A HbA 1c és a fruktózamin frukt buffen a cukorbetegség kezelésének hosszabb távú szénhidrát-anyagcserét jellemző paraméterek. Buffen a cukorbetegség kezelésének ban Huisman és munkatársainak sikerült a HbA 1c -t az egyéb hemoglobin-formáktól elkülöníteni oszlopkromatográfia segítségével 8.

Interfood-Néhány szó a cukorbetegségről és az inzulinrezisztenciáról

A HbA 1c a 11 12 hemoglobin globin alkotórészének β-láncán található N-terminális aminosav irreverzibilis, nem enzimatikus glikációja során képződik, szintje a perifériás vér átlagos vércukorszintjének megfelelően változik 9. Mivel a vörösvértesteken belül található - melyek életideje maximum nap - a megelőző hét szénhidrát-anyagcsere állapotát tükrözi.

Laboratóriumi mérésére a nagynyomású folyadék kromatográfiás eljárás high-pressure liquid chromatography, HPLC az elfogadott módszer 9, Az immunológiai módszerrel történő meghatározás sokkal specifikusabb, ezáltal általában alacsonyabb HbA 1c buffen a cukorbetegség kezelésének detektáló eljárás. A HbA 1c buffen a cukorbetegség kezelésének számos kórállapot befolyásolja.

A szervezet működéséhez szükséges energiát a sejtek un. Nagy részéből glükóz keletkezik, mely a véráramba felszívódva megemeli annak cukor szintjét, így jut el a sejtekhez. Ahhoz, hogy a sejtek a glükózt fel tudják venni a hasnyálmirigy által termelt hormon, az inzulin szükséges. Ez nyitja ki a sejtek kapuját, hogy a cukor elhagyhassa a véráramot és beléphessen a sejtekbe. Az inzulint a vér a cukorral együtt szállítja a sejtekhez.

A fokozott csontvelői vörösvértest-képzéssel és megrövidült élettartammal járó anémiák hemolitikus, sarlósejtes anémia esetén egy alulbecsült, míg a csökkent vörösvértest-képzéssel és ezáltal hosszabb élettartammal járó hiányállapot-anémiák esetén a valósnál magasabb HbA 1c értéket kapunk. Policitémia vera esetén és splenectomia után a valósnál magasabb, míg vörösvértest szuszpenzió adását követően és hemodializált betegeknél alulbecsült HbA 1c érték mérhető 9.

Végstádiumú veseelégtelenségben a hemoglobin és a karbamid nitrogén reakciója során képződő carbamoyl-hemoglobin a mért HbA 1c értéket növeli.

Közhelyszerű, de sajnos igaz megállapítás, hogy a cukorbetegség a modern kor nyugati emberének népbetegsége. Olyan sokszor halljuk ezt a mondatot, hogy mára szinte súlytalanná vált, és legtöbben, ha a túlzott cukor- és szénhidrátfogyasztásról, illetve az ebből adódó szénhidrát-anyagcsere zavarról hallanak, csak legyintenek; sokkal kevesebben veszik komolyan ezt a betegséget, mint kellene. Különösen igaz ez a 2-es típusú diabéteszre, mely elsősorban a helytelen életmód eredményeként alakul ki, és jelenleg egyáltalán nem csak az idősebb korosztályra jellemző betegség, egyre több gyermek is érintett benne. A cukorbetegség komoly következményekkel járó állapot, Európában és az Egyesült Államokban a vezető halál- és rokkantsági okok egyike.

Hipertrigliceridémia, lipémiás szérumminta esetén a HbA 1c mérés szintén nem megbízható, a valósnál magasabb értéket ad. A különböző hemoglobinopátiák is jelentősen meghamisíthatják méréseinket 9.

Az antioxidáns hatású E-vitamin a nem enzimatikus glikáció gátlása révén a HbA 1c értékét csökkenti Több vizsgálat foglalkozott az ennél szigorúbb célértékek későbbi makro- és mikrovaszkuláris szövődmények kialakulására gyakorolt hatásával. A vizsgálatok nem hoztak egységes eredményt, és egyértelműen a célértékek személyre szabott alkalmazását és szigorú célértékek helyett inkább kezelési céltartományok figyelembe vételének jelentőségét erősítették meg.